Matti Leisola

Matti Leisola on bioprosessitekniikan emeritusprofessori. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) vuonna 1972, suoritti TKK:ssa vuonna 1975 tekniikan lisensiaatin tutkinnon sekä vuonna 1979 tekniikan tohtorin tutkinnon. Leisola teki dosenttiväitöskirjansa (Habilitation) Sveitsin teknillisessä korkeakoulussa (EHT-Zürich) vuonna 1988.

Matti Leisolan erikoisosaaminen liittyy teolliseen biotekniikkaan. Hän on tutkinut lahottajasienten selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä hajottavia mekanismeja sekä sokereihin ja erikoissokereihin liittyviä mikrobeja ja entsyymejä. Hän on toiminut biokemian ja biotekniikan opetustehtävissä TKK:ssa ja EHT:ssa vuodesta 1975 lähtien ja ohjannut tai valvonut yli 100 diplomityötä ja noin 30 väitöskirjaa. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat uskon ja tiedon väliset suhteet, evoluutiobiologia ja elämänsyntyteoriat.

Leisola johti tutkimusryhmää EHT:ssa vuosina 1981–1988. Hän oli tutkimusjohtajana Cultor Oyj:n teknologiakeskuksessa vuosina 1988–1997. Lisäksi hän on toiminut TKK:n Kemian tekniikan osaston johtajana vuosina 2002–2007 ja tiedekunnan dekaanina vuosina 2008–2010. Leisola on ollut perustamassa biotekniikan alan yrityksiä, toiminut yritysten konsulttina, neuvottelukunnissa ja hallituksissa. Hän on International Society of Rare Sugars -tiedejärjestön perustajajäsen ja varapresidentti ja toimi BIO-Complexity-tiedelehden päätoimittajana vuoteen 2015 asti.

Leisola on ollut tekijänä noin 140 vertaisarvioidussa artikkelissa, joihin on viitattu yli 6000 kertaa (Google scholar). Hänellä on seitsemän patenttia ja hän on toimittanut useita kirjoja suomeksi. Suomen Akatemia, Tekes ja teollisuus myönsivät Leisolan ryhmälle noin 10 000 000 euroa tutkimusrahoitusta vuosina 1997-2012. Lisäksi Leisola on voittanut useita palkintoja, mm. Latsis-palkinto (EHT-Zürich) vuonna 1987.