Satu Palo

Klinikkatyöskentelyn juuret ovat 2006 vuodessa jolloin tapasin ensimmäisen kerran Réka Szilvayn. Teimme tiivistä yhteistyötä vuosia ja vähitellen meissä molemmissa alkoi itää ajatus siitä, miten voisimme yhdistää tietomme ja taitomme kipuilevien viulistien elämänlaadun kohentamiseksi.

Halusimme yhdistää Rékan tietotaidon soittoteknisessä osaamisessa ja minun tietotaitoni kehon anatomiasta ja sen toiminnasta. Olimme molemmat huomanneet, että osa kivuista kärsivistä viulisteista ei parantunut vaikka soittotekniset ongelmat olisi selvitetty tai he eivät olleet parantuneet vaikka he saivat harjoitteluohjeita kehonsa vahvistamiseen ja asennon korjaamiseen fysioterapeutilta.  Näissä tapauksissa puuttuva linkki oli viulunsoiton opettajan, muusikoihin erikoistuneen fysioterapeutin ja oireilevan viulistin yhteistapaamiset.

Ensimmäinen viulistiklinikka pidettiin vuonna 2011. Saimme apurahan Sibelius Akatemian kehittämisrahastosta, jonka myötä pystyimme pitämään Sibelius Akatemiassa kaksi viulistiklinikkaa. Nämä klinikat olivat opiskelijoiden mielestä niin onnistuneita ja tarpeellisia, että viulistiklinikasta tuli virallinen kurssi Sibelius Akatemiaan. Maaliskuussa 2018 alkaa kymmenes viulistiklinikka Sibelius Akatemiassa!

Klinikalle otetaan kuusi tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivää viulistia, jotka opiskelevat Sibelius Akatemiassa. Opiskelijat ovat kärsineet lähinnä niskakivuista, päänsäryistä, yläraajojen hermokudoskivuista, lihas- ja jänneongelmista sekä alaselkäkivuista. Osalla kivut ovat johtaneet jopa soittotaukoihin, osalla klinikkatyöskentely on onneksi ollut enemmän ennaltaehkäisevää.

Klinikka aloitetaan luentopäivällä, jossa minä olen luennoinut ensin kehon anatomiasta, tyypillisimmistä viulistien tuki- ja liikuntaelinongelmista, niihin johtavista syistä ja miten ongelmia voi ehkäistä ja korjata. Réka on luennoinut terveellisestä soittoergonomiasta. Rékan luennolla opiskelijat ovat päässet myös kokeilemaan viulun kanssa erilaisia harjoitteita. Opiskelijat täyttävät oirekyselyn, jossa kysytään monipuolisesti oireista, kivuista, soittomääristä, harrastuksista, nukkumisesta, elintavoista jne.. Tämän jälkeen heidät haastatellaan ja tutkitaan yksitellen ja kartoitetaan ongelmat. Klinikalla pureudutaan hyvin yksilöllisesti kunkin viulistin oireisiin, selvitetään mistä ne johtuvat. Oireita ratkotaan tutkimalla viulistin henkilökohtaista kehon rakennetta ja toimintaa, omaksuttua soittotekniikkaa ja soittomääriä, unohtamatta psyykkistä kuormittumista jne..

Klinikka kestää noin 2-3 kuukautta, jonka aikana viulisti saa hänelle räätälöityjä yksilöllisiä harjoitteita niin keholle kuin soittotekniikkaankin. Harjoitteita kehitetään klinikan aikana viulistin edistymisen myötä. Usein arvioidaan myös leuka- ja olkatuen sopivuutta ja vaihdetaan tarvittaessa tukia toisenlaisiin.

Tampere Chamber Music -festivaalin klinikkatoiminta on kertaluonteista viulistille ja pianistille. Yhdessä Heini Kärkkäisen ja Réka Szilvayn kanssa pyritään näkemään klinikkaan osallistuvan opiskelijan sen hetkiset soittoon vaikuttavat ja kehollisia oireita aiheuttavat asiat. Opiskelija saa sekä soittoteknisiä ohjeita että kehollisia neuvoja ja harjoitteita kotiin viemisiksi.

Klinikkatoiminta on ollut hyvin mielekästä, inspiroivaa ja haastavaa.  On ollut upeaa pohtia yhdessä miten yhdistämme tietotaitomme kipuilevan opiskelijan parhaaksi. Miten toimia, kun opiskelijan rakenne aiheuttaa jo lähtökohtaisesti osan kivuista ja oireista ja toisaalta instrumentti aiheuttaa omat vaateensa kehon toiminnalle. Hyvin antoisaa on ollut se, että on voinut fysioterapeuttina kysyä instrumentin opettajalta, että näin yläraajan tulisi liikkua optimaalisella tavalla, mutta pystyykö silloin soittoteknisesti soittamaan halutulla tavalla. Tai toisaalta opettaja on voinut kysyä minulta esimerkiksi, että kuuluuko vartalon asennon olla tällainen tai miten hartiarenkaan tulisi olla tai mitä lihaksia tulisi vahvistaa, jotta yläraaja ja sormet liikkuisivat toivotulla tavalla soitettaessa. Yksityiskohtiin syventyessämme koemme kaikki kolme – opiskelija, opettaja ja fysioterapeutti – suuria oivaltamisen tunteita, iloa ja helpotusta, kun löydämme ratkaisuja ongelmakohtiin.

Klinikkatoiminnan perimmäisenä tavoitteena on yhdistää kahden eri ammattikunnan tietotaito muusikon parhaaksi, ennaltaehkäisten mahdollisia tulevia ongelmia, puuttua jo olemassa oleviin ongelmiin ja antaa paljon tietoa muusikolle kuinka hän voi henkilökohtaisesti vaikuttaa omaan terveyteensä pystyäkseen harjoittamaan vaativaa ammattiaan koko pitkän uransa ajan.

 

Kirjoittaja on Satu Palo, OMT fysioterapeutti ja musiikkifysioterapeutti. Hän on valmistunut fysioterapeutiksi 30 vuotta sitten ja erikoistunut tuki-ja liikuntaelinongelmiin (OMT koulutus 1996-1999). Muusikoiden parissa hän on työskennellyt vuodesta 2004. Muusikoita hakeutuu hänen vastaanotolleen Suomen kaikista suurimmista orkestereista, eri oppilaitoksista sekä freelancer puolelta. Hän on Sibelius Akatemian tuntiopettaja ja luennoi muusikoiden koulutuspäivillä ja musiikkioppilaitoksissa. Satu Palo on ollut Helsingin muusikkopoliklinikan asiantuntijajäsen 2012-2013 sekä Musiikkilääketieteen yhdistyksen hallituksen jäsen 2013-2017.