Tampere Chamber Music yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa

Vuoden 2018 Tampereen kamarimusiikkifestivaali tuo joukon erilaisia ihmisiä ja taiteilijoita yhteen sekä toteuttaa musiikkifestivaalin poikkitieteellisesti. Tämä näyttäytyy myös festivaalin toteuttamisessa. Festivaali järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Oppilaitoksella on yli 10 000 opiskelijaa seitsemällä eri koulutusalalla. Osalle opiskelijoista on tarjoutunut mahdollisuus osallistua Tampere Chamber Music festivaalin toteuttamiseen.

Tapahtuma on saanut alkunsa Tampere Chamber Musicin taiteellisen johtajan, TAMKin pianonsoiton yliopettajan ja pianotaiteilija Heini Kärkkäisen ideasta ja oppilaitos on muodostunut tärkeäksi yhteistyökumppaniksi tapahtuman toteuttamisessa. Tampereen ammattikorkeakoulu resursoi tapahtumalle taiteellisen johtajan työajan lisäksi myös projektipäällikön ja muutaman muun opettajan työaikaa. Festivaalin toteuttamisessa hyödynnetään myös opiskelijoiden osaamista ja annetaan heille mahdollisuus osallistua musiikkifestivaalin järjestämiseen.

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Oppilaitoksella on yli 10 000 opiskelijaa seitsemällä eri koulutusalalla. Osalle opiskelijoista on tarjoutunut mahdollisuus osallistua Tampere Chamber Music festivaalin toteuttamiseen. Opiskelijat saavat työtehtävistään opintopisteiden lisäksi arvokasta työkokemusta.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Festivaalin toteuttamiseen osallistuu Tampereen ammattikorkeakoulun media-alan, liiketalouden sekä musiikin opiskelijoita. Työtehtävissä on haluttu päästää irti perinteisistä oppiaineiden rajoista ja antaa opiskelijoille mahdollisuus kokeilla erilaisia työympäristöjä.

Festivaalin toteuttamiseen osallistuu Tampereen ammattikorkeakoulun media-alan, liiketalouden sekä musiikin opiskelijoita. Työtehtävissä on haluttu päästää irti perinteisistä oppiaineiden rajoista ja antaa opiskelijoille mahdollisuus kokeilla erilaisia työympäristöjä. Musiikkipedagogiikan opiskelija toimii esimerkiksi Tampereen kamarimusiikkifestivaalin taiteellisen johtajan Heini Kärkkäisen ja projektipäällikkö Ursula Helsky-Lehtolan tuottaja-assistenttina. Liiketalouden opiskelijat pääsevät tutustumaan työtehtävissään taidemaailmaan ja sen toimijoihin.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on ollut suuri rooli Tampereen kamarimusiikkifestivaalien järjestämisessä. Opiskelijoiden kädenjälki on nähtävissä konkreettisesti esimerkiksi festivaalin julisteessa sekä esitteissä, jonka suunnittelusta ja taitosta vastasi medianomiopiskelija. Aikuisopiskelija Mediapoliksesta tulee auttamaan festivaalia rakentamaan virtuaalimetsän Tampereen Musiikkiakatemian Pyynikkisaliin, jossa toteutetaan festivaalin luennot sekä lauantain “yksinäisyys-lapsenmielisyys-ihme” -konsertti. Tällaiset konkreettiset asiat toimivat myöskin hyvinä työnäytteinä työnantajille.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Opiskelijat ovat saaneet ottaa vastuuta omien toiveidensa mukaan. Tapahtuman tuottaja ja projektipäällikkö Ursula Helsky-Lehtola on kerännyt opiskelijoista omien kiinnostuksen kohteiden mukaan mm. myynti-, taloushallinto- ja käännöstiimejä.

Opiskelijat ovat saaneet ottaa vastuuta omien toiveidensa mukaan. Tapahtuman tuottaja ja projektipäällikkö Ursula Helsky-Lehtola on kerännyt opiskelijoista omien kiinnostuksen kohteiden mukaan mm. myynti-, taloushallinto- ja käännöstiimejä. Tarkoituksena on tarjota opiskelijoille työtehtäviä, joista he saavat käytännön kokemusta ja tuotoksia, joita he voivat hyödyntää tulevissa työnhauissaan.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suurin haaste on vielä tulossa. Heidän työtahtinsa kiihtyy festivaalin lähestyessä. Silloin testataan todella kaikkien opiskelijoiden kyky joustaa, hallita aikatauluja sekä sietää stressiä. Festivaalin projektipäällikkö Ursula Helsky-Lehtola ei ole kuitenkaan huolissaan siitä, etteivätkö opiskelijat pystyisi antamaan parastaan. Sitä he ovat tähän astikin tehneet.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuvassa Tampere Chamber Music festivaalin taiteellinen johtaja Heini Kärkkäinen ja projektipäällikkö Ursula Helsky-Lehtola

Tampereen kamarimusiikkifestivaali järjestetään 15.-18.2.2018. Festivaalin liput ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.